Người mua bất động sản sẽ phải chịu thêm những loại thuế nào?

Đề xuất áp thuế cao hơn với giao dịch bất động sản theo kiểu “lướt sóng”; tách riêng nhà, đất để đánh thuế và áp thuế suất cao hơn với nhà đất bỏ không hay đánh thuế bất động sản thứ hai là những điểm mới trong thuế bất động sản đang được cơ quan chức năng nghiên cứu.

 

Người mua bất động sản sẽ phải chịu thêm những loại thuế nào?