Tạo điều kiện cho kiều bào đầu tư bất động sản mạnh mẽ hơn.

Với các điểm mới được pháp luật quy định, quyền của kiều bào trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản đã được mở rộng hơn, tạo điều kiện cho bà con đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản ở trong nước.

Chiều 26-3, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến nội dung liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) mới được Quốc hội khóa XV thông qua.

Tạo điều kiện cho kiều bào đầu tư bất động sản mạnh mẽ hơn- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (đứng), chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Tiêu

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của hơn 500 đại biểu tại hơn 50 điểm cầu trong và ngoài nước; đồng thời phát trên các nền tảng mạng xã hội để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có điều kiện theo dõi.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng giới thiệu các điểm mới trong nội dung Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), có liên quan trực tiếp đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, với các quy định mới này, quyền của người Việt Nam định cư ở nước ngoài (bao gồm người có quốc tịch Việt Nam và người gốc Việt Nam) đã được quy định cụ thể, rõ ràng và theo hướng mở rộng hơn.

Phát biểu tại các điểm cầu, bà con kiều bào đánh giá cao việc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã kịp thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan soạn thảo và thẩm tra các luật đã phổ biến các nội dung mới. Các luật này đã tiếp thu, ghi nhận và phản ánh nhiều nguyện vọng, ý kiến đóng góp của bà con trong quá trình xây dựng luật vào nội dung các luật.

Nhiều kiều bào khẳng định, với các điểm mới được quy định trong các luật này, quyền của người Việt Nam ở nước ngoài trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản đã được mở rộng hơn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với bà con. Kiều bào cũng hy vọng rằng, các văn bản hướng dẫn sẽ tiếp tục quy định chi tiết những nội dung này để tạo điều kiện cho bà con đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản ở trong nước.

Tạo điều kiện cho kiều bào đầu tư bất động sản mạnh mẽ hơn- Ảnh 2.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của hơn 500 đại biểu tại hơn 50 điểm cầu trong và ngoài nước; đồng thời phát trên các nền tảng mạng xã hội để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài theo dõi. Ảnh: Dương Tiêu

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, nhấn mạnh: Hội nghị được tổ chức đúng ngày 26-3, tròn 20 năm Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, thể hiện sự coi trọng cao độ công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Thời gian qua, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tích cực nghiên cứu, tham mưu và kiến nghị sửa đổi các chính sách pháp luật liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là các luật liên quan đến đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp của kiều bào trong quá trình triển khai các luật này; đề nghị các cơ quan liên quan ghi nhận đề xuất của bà con kiều bào để tiếp tục thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng cũng như quy định của luật để đưa luật vào cuộc sống.

Những điểm mới về bất động sản với kiều bào

Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ 1-1-2025) có điểm mới là đưa đối tượng công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng nhóm với đối tượng cá nhân công dân Việt Nam. Theo đó, các quyền và nghĩa vụ về đất đai sẽ ngang bằng với công dân trong nước.

Đối với người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, bên cạnh việc vẫn tiếp tục được hưởng các quyền về đất đai, nhà ở thuận lợi hơn người nước ngoài (như được sở hữu không hạn chế số lượng nhà ở gắn với quyền sử đất ở, được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại các dự án phát triển nhà ở để tạo dựng nhà ở), Luật Đất đai 2024 đã có quy định mới cho phép người gốc Việt Nam được nhận thừa kế quyền sử dụng đất ở và các loại đất khác trong cùng thửa đất ở.

Các quy định nêu trên của Luật Đất đai 2024 giúp tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc tại Luật Đất đai 2013 trước đây, trong việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở không có công trình nhà ở và thừa kế quyền sử dụng đất ở của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài. Từ quy định nêu trên, họ cũng được hưởng các quyền đối với nhà ở, quyền kinh doanh bất động sản như công dân trong nước, được quy định tại Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Tạo điều kiện cho kiều bào đầu tư bất động sản mạnh mẽ hơn- Ảnh 3.

Giới thiệu những điểm mới trong nội dung Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), có liên quan trực tiếp đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Dương Tiêu

Trải qua một quá trình lâu dài, từ xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, đến nay, về cơ bản đã hình thành khung chính sách, pháp lý liên quan đến việt kiều theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bà con về nước sinh sống, làm việc, đầu tư, kinh doanh.

Trong thời gian tới, Ủy ban sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm rà soát chính sách pháp luật liên quan, hướng tới hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, giải quyết các vướng mắc và đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của kiều bào.