Tổng hợp MB & Nhà Cho Thuê mặt tiền rộng trên 6 m TTTP Đà Nẵng

 • Nhà 2 mặt tiền Nguyễn Thông – 6*18m – 4 tầng – 18 tr/th
 • MB Núi Thành – 10*25 m – 25 tr/th
 • Nhà 2 tầng Nguyễn Tri Phương – 6 * 35 m – 25 tr/th
 • Nhà 2 tầng Lê Đại Hành – 10 * 20 m – 25 tr/th
 • Nhà 3 tầng Xô Viết Nghệ Tĩnh – 7,5 * 25 m – 27 tr/th
 • Nhà 2 tầng Phan Đăng Lưu – 7,5 * 25 m – 36 tr/th
 • MB Ông Ích Khiêm – 9*32 m – 39 tr/th
 • Nhà 5 tầng đường 2/9 – 10 * 17,5 m – 40 tr/th
 • Nhà 3 tầng Hoàng Diệu – 7,5 * 24 m – 50 tr/th
 • Nhà 3 tầng Ông Ích Khiêm – 9*32 m – 55 tr/th
 • Nhà 3 tầng Điện Biên Phủ – 10,6 * 20 m – 85 tr/th
 • Nhà 3 tầng Nguyễn Hữu Thọ – 300 m2 – 130 tr/th

#nhaNguyenTriPhuong #nhaphoDN #nhamatpho #nhachothue #nhaTTTP #nhaganNguyenVanLinh #nhadep #nhagansanbay #nhaHuyCan #daytro #dautudaytro #nhatroDaNang #nhamattienHuyCan #nhaganDHNgoaiNgu #nhadautu #nhabandanang #nhamattienlon #nhakinhdoanh #nhaTTTP #nhaphoDaNang #bannhadanang #bannhamatpho #nhaHaiChau #nhapho #nhaphoDaNang #nhadatDannang #nhaMtHoangDieu #nhaHoangDieu #nhabanHoangDieu #NhaDannang #chothuedat #thuedatHoaxuan #thuedat #datHoaXuan #nhadatHoaXuan #datthuekinhdoanh #datkinhdoanh #datdanang #datdabong #datlamkho #datkhobai#kinhdoanhspa #kinhdoanhluutru #hotel #khachsan #chothuecanho #toanhabien