Thị trường bất động sản sẽ sớm “khởi sắc” nhờ Nghị quyết 33?

Với tinh thần rõ ràng, dứt khoát, chỉ đạo đúng – đủ những vấn đề đang tạo khó khăn cho thị trường bất động sản của Nghị quyết số 33/NQ-CP. Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam ( VARS) tin tưởng những vướng mắc, điểm nghẽn của thị trường sẽ sớm được khơi thông, thị trường sẽ sớm hồi phục, ổn định và phát triển trở lại.

Theo Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam TS. Nguyễn Văn Đính, tiếp theo sau hàng loạt chỉ đạo, chỉ thị, công điện, Nghị định,… mà gần đây Chính phủ liên tiếp ban hành. Ngày 11/03/2023, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP cho thấy tính quyết liệt của Chính phủ về việc quyết tâm tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy trở lại sự ổn định, phát triển bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam.

Chủ tịch VARS cho rằng, sự khác biệt trong quan điểm lần này của Chính phủ được thể hiện: Tất cả các chủ thể có liên quan phải đề cao trách nhiệm, chung tay cùng tháo gỡ khó khăn; Nhà ở là phải có người ở, muốn có người ở phải phát triển sản xuất, dịch vụ, hạ tầng; Tháo gỡ khó khăn phải đi đôi với kiểm soát rủi ro. Không hình sự hóa quan hệ kinh tế – dân sự, bảo vệ cán bộ làm đúng; Hoàn thiện thể chế để thúc đẩy thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững,…

Mục tiêu của Nghị quyết cũng rất cụ thể, chính xác: Chỉ rõ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế và nguồn vốn cho thị trường; Thúc đẩy phát triển để tăng nguồn cung, cùng với điều chỉnh cơ cấu hợp lý hơn. Chú trọng hơn đến phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội, nhà ở phù hợp thu nhập người dân; Thường xuyên theo dõi giám sát thị trường, để kịp thời xử lý chính sách với hiện tượng nóng hoặc đóng băng, tung tin thất thiệt, thổi giá, trục lợi,…

Quan điểm và mục tiêu của Chính phủ đã bám sát thực trạng những vấn đề tạo ra. Khó khăn, vướng mắc, lệch lạc của thị trường hiện tại. Từ đó đã tạo ra tư duy chỉ đạo và giao nhiệm vụ đến từng nhóm vấn đề. Là đầy đủ, là đúng người – đúng đối tượng. Qua đó chỉ đạo, giao nhiệm vụ các bộ ngành liên quan:

Thứ nhất là phải hoàn thiện và ban hành các nhóm Nghị định, để kịp tháo gỡ khó khăn cho các dự án phát triển đang chờ đợi được phê duyệt, xử lý.

Thứ hai là xây dựng cơ chế, chinh sách, giải pháp. Để tháo gỡ những điểm nghẽn và tạo cơ sở thuận lợi cho việc phát triển nhà ở xã hội.

Thanh Phong

Nhịp sống thị trường